مرکز فن‌آفرینی نوتک

مرکز حمایت از کسب و کارهای نوپای دانش‌بنیان

مرکز فن آفرینی نوتک، جهت حمایت از کسب و کارهای نوپا، و کمک به رشد و ارتقا اکوسیستم کارآفرینی کشور شکل گرفته است. این مرکز چند هدف اصلی را دنبال می‌کند که عبارتند از ورود مثبت و تاثیرگذار به اکوسیستم کارآفرینی کشور و ایجاد تعامل و هم افزایی با دیگر بازیگران این عرصه، ایجاد الگوهای موفق و مستقل، برای نسل بعدی کارآفرین کشور از طریق تربیت صحیح و حرفه ای، تزریق جریان‌های جدید به شریانهای ارتباطی اکوسیستم کارآفرینی کشور از طریق ایجاد کانال‌های ارتباطی دائمی و مطمئن با اکوسیستم بین المللی کارآفرینی، استفاده از آخرین دستاوردهای بین المللی در این زمینه به وسیله مشاورین و مربیان مطرح و موثر داخلی و خارجی بین المللی.

خدمات

مشاوره و مربی‌گری

مربی‌گری و دادن مشاوره صحیح و حرفه‌ای به استارتاپ‌ها مبتنی بر واقعیت‌های فضای کسب‌و‌کار کشور توسط مشاوران مجرب

سرمایه اولیه

تخصیص سرمایه اولیه در مرحله pre-seed بر اساس ارزش گذاری استارتاپ

آموزش

آموزش مسائل مهم کسب‌و‌کار به صورت جمعی و مشارکتی به منظور انجام حرفه ای کارها و اشتراک تجربیات

ارتباطات بین المللی

کمک به شناخت و توسعه بازارهای بین المللی و صادرات، ثبت شرکت بین المللی، ثبت مالکیت فکری بین المللی

مذاکرات سرمایه گذاری

کمک به تامین سرمایه بعدی برای کسب‌وکارهای پذیرفته شده از طریق شبکه سرمایه گذاران نوتک

فضای کار

استقرار در کنار سایر استارتاپ ها در فضایی حرفه ای و امکان استفاده از تجربیات روزانه سایر استارتاپها و استفاده از فرهنگ کار جمعی و کمک به یکدیگر

فرآیند نوتک

ثبت نام
ارزیابی
سرمایه گذاری
مربیگری و رشد

خروج

مهم‌ترین معیارهای ارزیابی

  • ایده و انگیزه تیم
  • توانمندی تیم از نظر مدیریتی و فنی
  • محصول
  • برنامه مالی
  • بازار و مشتری‌ها
  • رقبا و مزیت رقابتی
  • برنامه عملیاتی
  • استراتژی ورود به بازار

ثبت نام

برای ثبت نام کافی است اطلاعات کسب‌وکار نوپای خود را به آدرس apply@know-tech.ir ارسال کنید.

 

حـامیان پلاتینیوم

سایر حـامیان

نوتک در رسانه‌ها